Naše cesta k úspěchu 

Výsledky projektů nejlépe vypovídají o našich schopnostech. Po analýze navrhujeme individuální řešení, která implementujeme.

 

Ano, dříve jsme byli všichni zaměstnáni. V různých sektorech, v různých firmách, na různých pozicích. Využili jsme toho. Získali jsme náhled na problémy firem z různých úhlů.

A pak přišel okamžik, kdy jsme se cítili natolik zkušení a zodpovědní na to, abychom si podnikání zkusili na vlastní kůži. Nechtěli jsme se schovávat po deštníkem velkých korporací. A ono to vyšlo. Nebylo to hned. Schopnost využít zkušeností a znalostí, ale zejména vůle se učit novým věcem a neztratit kontakt s vlastní specializací, nám umožnila se prosadit.

 Máme v týmu kompetentní lidi, kteří dokážou najít řešení pro různé oblasti podnikání. Naplňuje je pomáhat těm firmám, které chtějí plně využít potenciál vlastních podnikatelských záměrů.

 

 

Ing. Roman Vontor MBA

zakladatel a majitel 

Tel: 00 420 602 725 820

Email: vontor@bmfadvisory.cz