Jak pracujeme

Spolupráce je vždy založena na oboustranné plné důvěře. Nejprve je provedeno důsledné poznání toho, jak klient pracuje a až po té, BMF Advisory může vykonat svou aktivitu.

Vycházíme z praktických zkušeností, které jsme nabyli při aplikací metodologií Lean Six Sigma, Theory of Constraints a dalších.

Vstupní analýza

Základem jakékoliv spolupráce je zpracování Vstupní analýzy, která popisuje aktuální stav fungování klienta. Vstupní analýza je hodnocením dle popisné statistiky, průtokového účetnictví a dalších metodik, jejichž úkolem je již v tomto kroku poskytnout klientovi zásadní informaci o pozitivech a negativech vlastního působení na trhu.

V případě, že Vstupní analýza má své pokračování v dalších etapách projektu, obsahuje rovněž metriky výkonnosti, potřebné pro následné hodnocení projektu.  

Seznam návrhů

Projekt po Vstupní analýze většinou pokračuje do další etapy a tou je Seznam návrhů a opatření, které BMF Advisory klientovi navrhne. Následně dle rozhodnutí klienta, která opatření a návrhy realizovat, je realizujeme nebo pomáháme realizovat.  

Implementace

Pokud realizace opatření předpokládá časově náročnější implementaci, navrhneme rozdělení aktivit do delšího časového období. V rámci Implementace nastavíme postupné kroky a rozložíme projekt do časového období, v němž budeme dohlížet nad průběhem implementace, průběžně intervenovat a navrhovat další opatření. 

Co je nutné uvést

Každý projekt je jedinečný. I k firmám, které působí ve stejné oblasti a mají dokonce obdobné produkty a technologie, je přistupováno odlišně s ohledem na firemní kulturu, datovou základnu, způsob řízení atp.

BMF Advisory poznává svého klienta vždy přímo v jeho prostorách. Mnohdy jsou úvodní konzultace vedeny napříč organizační strukturou.

Návrhy a opatření, které klientovi navrhujeme musí být vždy klientem odsouhlaseny. Až následně poté je možné je implementovat. 

Odměna pro nás je v naprosté většině generována z měřitelných přínosů, které klientovi navrhneme, pokud se nedohodneme jinak.